top of page

Balita at Kaganapan

Alamin ang tungkol sa kung ano ang ginagawa ng iyong mga kapantay, ang kanilang on the ground experience, lesson learned, at ang mga inside story na tanging BASE community lang ang makakaalam.

bottom of page